Home Profil Produkty Kontakt Fotogaléria

Ofsetová tlač - rotačná

tlačový stroj Muller Martini CONCEPT

 • ofsetový kotúčový tlačový stroj so 6 tlačovými jednotkami pre tlač s UV farbami
 • cut-off 24 palcov
 • maximálna šírka kotúča 50 cm
 • minimálna šírka kotúča 12 cm
 • priemer kotúčov 120 cm
 • gramáž potlačeného papiera od 50 gr – 180 gr (aj natierané a samoprepisovacie papiere)
 • výstupné možnosti
  • kotúč
  • cik-cak
  • hárok A2, A3, A4
  • možnosti číslovania, perforovania, vysekávania

tlačový stroj Muller Martini CONCEPT

 • ofsetový kotúčový tlačový stroj s 5 tlačovými jednotkami pre tlač s UV farbami
 • cut-off 24 palcov
 • maximálna šírka kotúča 50 cm
 • minimálna šírka kotúča 12 cm
 • priemer kotúčov 120 cm
 • gramáž potlačeného papiera od 50 gr – 180 gr (aj natierané a samoprepisovacie papiere)
 • výstupné možnosti – kotúč
  • cik-cak
  • hárok A2, A3, A4
 • možnosti číslovania, perforovania

collator Bielomatik

 • stroj na znášanie kotúčov s možnosťou lepenia, sekania, spájania, číslovania, aplikovania dvojstranných lepiacich pások, súpravy typu SNAP-OUT

Výrobky vyrábané na kotúčových ofsetových strojoch:

tlač adresných a neadresných nekonečných 6 zložkových formulárov

 • faktúry
 • dodacie listy
 • objednávky
 • colné a dopravné tlačivá
 • vrecká na peniaze
 • diskrétne obálky, SNAP-OUT
 • tlačivá a papierenské výrobky
 • colné a dopravné tlačivá
 • príjmové doklady
 • výdavkové doklady
 • príkazy na úhradu
 • paragóny
 • dovolenkové lístky
 • stravné lístky
 • tikety
 • vstupenky
 • rôzne druhy blokov
 • súpravy tlačív s číslovaním aj bez číslovania
 • mailingové tlačivá
    '; echo $w_menu[$i]["alt"]; echo ""; echo "\n"; endfor;?> Designed by Computel