Home Profil Produkty Kontakt Fotogaléria

Tlač novinová

Tlač periodických a neperiodických publikácií (noviny, časopisy, letáky ) zabezpečovaná na tlačových rotačných strojoch Geoman, Geoman II, Uniman, Colorman alebo ProcessKing

Na tlačových strojoch Geoman, Uniman môžu byť tlačené vo farebnosti 4+2 noviny alebo publikácie formátu:

  • a.315x470 mm maximálny počet strán 32
  • b.235x315 mm maximálny počet strán 64

Na tlačovom stroji Geoman II môžu byť tlačené vo farebnosti 4+4 noviny alebo publikácie formátu:

  • a.315 x 470 mm maximálny počet strán 32
  • b.235 x 315 mm maximálny počet strán 64

Na tlačovom rotačnom stroji Colorman možu byť tlačené vo farebnosti 4+4 noviny alebo publikácie formátu:

  • a.400x570 mm maximálny počet strán 16
  • b.285x400 mm maximálny počet strán 32

na tlačovom stroji Process King môžu byť tlačené vo farebnosti 4+4 noviny alebo publikácie formátu:

  • a. 315 x 400.....470 mm maximálny počet strán 16
  • b. 200.....235 x 315 mm maximálny počet strán 32

Technické vybavenie strediska

Ofsetové kotúčové stroje Max. počet kotúčov Max. šírka kotúča Obvod form. valca Max. počet strán Skladacie zariadenie
a b
Uniman 3 126 94 48 96 1
Geoman I 3 126 94 48 96 2
Geoman II 2 126 94 32 32 1
Colorman 2 160 114 16 32 1
ProcessKing 2 95 63 16 32 1

Tlačiareň VERSUS, a. s., používa na tlač tieto druhy papiera:

  • novinový rotačný papier s plošnou hmotnosťou od 35 g/m2 - 52 g/m2,
  • bezdrevný ofsetový rotačný papier s plošnou hmotnosťou do 80 g/m2
    '; echo $w_menu[$i]["alt"]; echo ""; echo "\n"; endfor;?> Designed by Computel